41-Realizacja wniosków składanych do CEIDG

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 41

 

 

 

REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Monika Pawlak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Przekazanie i podpisanie (drogą elektroniczną ) wniosku przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek (CEIDG-1 wraz z załącznikami)

Dowód osobisty

OPŁATY Nieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego złożenia  przez przedsiębiorcę
TRYB ODWOŁAWCZY Wystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem do CEIDG o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu
INNE INFORMACJE Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych
FORMULARZ DO    POBRANIA Wniosek (CEIDG-1) można pobrać w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej: ceidg.gov.pl (istnieje także możliwość wypełnienia i przekazania wniosku przez Internet za pomocą kreatora umieszczonego na powyższej stronie)
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584)

 

Opracowała: Monika Pawlak

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki