6-Zgłoszenie wyjazdu za granicę

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

Nr 6

 

ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANCĘ NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Zarejestrowanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY 1) Wniosek „ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLISKIEJ” – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas zgłaszania wyjazdu poza granice

2) Do wglądu:

1.    – dowód osobisty lub paszport

OPŁATY  17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE 1. Obywatel polski może dokonać zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej w formie pisemnej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.

2. W formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5

 

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki