35-Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg

 

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 35

 

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno – Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Agnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Zawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości
w formie aktu notarialnego
WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek strony
 

OPŁATY

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Koszty:

  • wykonania dokumentacji podziałowej nieruchomości,
  • wykonania dokumentacji szacunkowej nieruchomości,
  • cena sprzedaży  nieruchomości  ustalona według  jej wartości,
  • sporządzenia aktu notarialnego.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 3 do 6 miesięcy  w zależności od charakteru sprawy oraz wymaganych dokumentów
TRYB ODWOŁAWCZY Nie  przysługuje
INNE INFORMACJE Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest zgodna wola stron : Wnioskodawcy i Gminy Wodynie
FARMULARZ DO POBRANIA Brak formularza – wniosek strony
PODSTAWA PRAWNA Art. 37 ust. 2 i 3,  art. 67 ust. 1,3 i 3a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774)