30-Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 30
 

 

Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58 wew. 40

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Agnieszka Białek

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną- decyzja administracyjna
WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
  • Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
  • Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
OPŁATY  Opłata skarbowa – 82 złote
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • od 1 miesiąca
  • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem   Wójta Gminy Wodynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
INNE INFORMACJE Wykaz rasy psów uznawanych za agresywne:

-amerykański pit bull terrier,

-pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

-buldog amerykański,

-dog argentyński,

-pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

-tosa inu,

-rottweiler,

-akbash dog,

-anatolian karabash,

-moskiewski stróżujący,

-owczarek kaukaski

FORMULARZ DO    POBRANIA Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną  w pokoju nr  13
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2013r.  poz. 856)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz.U. z 2016 r.  poz.23)
  • Ustawa o opłacie  skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U.  z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) część III, pkt 44 załącznika do ustawy.