Jedno okienko

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W maju 2011 r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych obowiązują od 1 lipca 2011 r. Od tego dnia każdy przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

  • dokumentacja dla przedsiębiorcy, który chce skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji CEIDG znajduje się tutaj ►
  • lub formularz wraz z instrukcją wypełnienia wniosku papierowego znajdują się tutaj ►
  • przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne dokumenty ►
W ramach realizacji projektu zostaną uruchomione m.in następujące usługi on-line:
  1. możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji;
  3. informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG;
  4. wyszukiwarka przedsiębiorstw wg różnych kryteriów wyszukiwania: nazwa, numer NIP, REGON, KRS;
  5. informacja o przedsiębiorcach-osobach fizycznych.

Załóż firmę przez internet: